Styre av skigruppa

Styreledere siden 1976

1976-81 Johann Dahl

1981-84 John Kulsetås

1984-86 Rolf Rønning

1986-87 John Kulsetås

1987-88 Sverre Steen

1988-90 Harald Brinchmann

1990-96 Sigmund Jenssen

1996-98 Kjell Sirnes

1998-01 Kari Uglem

2001-04 Stein Gunnar Nilsen

2004-06 Jan M. Øverli

2006-07 Tor Northug

2007-09 Bård Sandberg

2009-12 Kjell Erik Dahl-Andersen

2012-19 Oddbjørn Bruland

2019 Cathrine Bryøen

2020 Oddbjørn Bruland

2021- Erlend Ulstad


Styresammensetning siden 2004


2004 - 2005

Jan M. Øverli

Tor Northug,

Nestleder

Torunn Askim,

Styremedlem

Frank Brevik,

Styremedlem

Anne Lise Kastnes,

Styremedlem

Per Ø. Nylander,

Styremedlem

Frode Haugen,

Oppmann

Tor Ulsund,

Oppmann

Stein Øvstedal,

Oppmann

Sveinung Løset,

Sportslig leder

Idar Dahl,

Administrativ leder

2005 - 2006

Jan M. Øverli

Tor Northug,

Nestleder

Heiki Haugland,

Oppmann

Hjørdis Krogh,

Styremedlem

Per Ø. Nylander,

Styremedlem

Tor Ulsund,

Oppmann

Stein Øvstedal,

Oppmann

Sveinung Løset,

Sportslig leder

Idar Dahl,

Administrativ leder

2006 - 2007

Tor Northug

Heiki Haugland,

Oppmann

Håkon Loe Johansen,

sportslig leder

Hjørdis Krogh,

Styremedlem

Trond Sandvik

Tor Aam

Idar Dahl,

Administrativ leder

2007 - 2008

Bård Sandberg

Trond Einar Elden

Lars Kristian Hagen

Håkon Loe Johansen

Trond Sandvik

Marte Reenaas

Tor Ulsund,

Arrang.ansvarlig

Heiki Haugland,

Oppmann

Stein Øvstedal,

Oppmann

Georg Hernes,

Trenerforum

Roger Midtstraum,

Web

2008 - 2009

Bård Sandberg

Annebeth Askevold

Frode Elden

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Sturla Vada

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Ståle Høyem

langdistanse

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

Heiki Haugland

Oppmann

Georg Hernes,

Trenerforum

Roger Midtstraum

Web

2009 - 2010

Kjell Erik Dahl-Andersen

Annebeth Askevold

Oddbjørn Bruland

Hilde Merete Bygland

Sturla Vada

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Svein Ramstad

langdistanse

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

Heiki Haugland

Oppmann

Arnhild Skaanes

Trenerforum

Roger Midtstraum

Web

2010 - 2011

Kjell Erik Dahl-Andersen

Oddbjørn Bruland

Tor Taksgaard

Hilde Merete Bygland

Sturla Vada

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

Arnhild Skaanes

Trenerforum

Roger Midtstraum

Web

2011 - 2012

Kjell Erik Dahl-Andersen

Oddbjørn Bruland

Tor Taksgaard

Hilde Merete Bygland

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

2012 - 2013

Oddbjørn Bruland

Arnhild Skaanes

Lars Kristian Hagen

Christine Dahl

Jan Erik Foss

Ole Thonstad,

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

2013 - 2014

Oddbjørn Bruland

Arnhild Skaanes

Morten Bostad

Tor Taksgård

Jon Ove Kulsetås

Ole Thonstad,

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

2014 - 2015

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad

Tor Taksgård

Jon Ove Kulsetås

Ellen Ådnanes

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2015 - 2016

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad

Tor Taksgård

Jon Ove Kulsetås

Ellen Weidemann

Ellen Ådnanes

Stian Svardal

Ole Thonstad

Sportslig leder sr


2016 - 2017

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad

Sr Sportlig ansvarlig

Tor Taksgård

ArrAnsv/Sponsor

Jon Ove Kulsetås

Øk/Sponsor

Ellen Weidemann

Ansv Medlemsreg

Stian Svardal

Sport Yngres

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt

Gøril Flatberg

Sport Yngres

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2017 - 2018

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad

Sr ansvar/Sponsor

Tore Sand

Sport Yngres

Jon Ove Kulsetås

Øk/Sponsor

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Stian Svardal

ArrAnsv/Sports Y

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt

Gøril Flatberg

Medlemsreg

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2018 - 2019

Oddbjørn Bruland / Cathrine Bryøen

Morten Bostad

Sr ansvar/Sponsor

Tore Sand

Sport Yngres

Jon Ove Kulsetås

Øk/Sponsor

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Y

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt

Gøril Flatberg

Medlemsreg

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2019 - 2020

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad

Sr ansvar/Sponsor

Jon Ove Kulsetås

Øk/Sponsor

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt

Stian Svardal

Sports Yngres/Junior

Erlend Ulstad

Jens Storli

Gøril Flatberg

Medlemsreg

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2021 - 2022

Erlend Ulstad

Morten Bostad

Sr ansvar/Sponsor

Jon Ove Kulsetås

Øk/Sponsor

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Stian Svardal

Arrangement / Sports Junior

Ragnar Eggen

Rekruttering / sosiale medier

Jens Storli

Gøril Flatberg

Medlemsreg

2022 - 2023

Erlend Ulstad

Morten Bostad

Sr ansvar/Sponsor

Jon Ove Kulsetås

Øk/Sponsor

Audi Førde

Sosialt/Arrangement

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Stian Svardal

Arrangement / Sports Junior

Ragnar Eggen

Rekruttering / sosiale medier

Jens Storli

Wenche Moe Thorstensen

Per Magnus Haram

Katy Grøtte Stene