Styre av skigruppa

Styret i Strindheim IL Ski 2023-24


Erlend Ulstad

Leder

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Kenneth Tanem

Arrangement

Ragnar Eggen

Rekruttering / sosiale medier

Wenche Moe Thorstensen

Medlemsregister

Per Magnus Haram

Jr ansvar/sponsor

Katy Grøtte Stene

Sosialt/ sport yngres

Styreledere siden 1976


1976-81        Johann Dahl

1981-84        John Kulsetås

1984-86        Rolf Rønning

1986-87        John Kulsetås

1987-88       Sverre Steen

1988-90       Harald Brinchmann

1990-96       Sigmund Jenssen

1996-98       Kjell Sirnes

1998-01       Kari Uglem

2001-04       Stein Gunnar Nilsen

2004-06        Jan M. Øverli

2006-07       Tor Northug

2007-09       Bård Sandberg

2009-12       Kjell Erik Dahl-Andersen

2012-19       Oddbjørn Bruland

2019            Cathrine Bryøen

2020           Oddbjørn Bruland

2021-          Erlend UlstadStyresammensetning siden 2004


2004 - 2005

Jan M. Øverli

Tor Northug, 

Nestleder

Torunn Askim,

Styremedlem 

Frank Brevik,

Styremedlem 

Anne Lise Kastnes,

Styremedlem 

Per Ø. Nylander,

Styremedlem

Frode Haugen, 

Oppmann

Tor Ulsund,

Oppmann 

Stein Øvstedal,

Oppmann

Sveinung Løset, 

Sportslig leder

Idar Dahl,  

Administrativ leder

2005 - 2006

Jan M. Øverli

Tor Northug, 

Nestleder

Heiki Haugland, 

Oppmann 

Hjørdis Krogh,

Styremedlem  

Per Ø. Nylander, 

Styremedlem

Tor Ulsund,

Oppmann 

Stein Øvstedal,

Oppmann

Sveinung Løset, 

Sportslig leder

Idar Dahl,  

Administrativ leder

2006 - 2007

Tor Northug 

Heiki Haugland, 

Oppmann 

Håkon Loe Johansen, 

sportslig leder

Hjørdis Krogh,

Styremedlem 

Trond Sandvik

Tor Aam 

Idar Dahl,  

Administrativ leder

2007 - 2008

Bård Sandberg

Trond Einar Elden

Lars Kristian Hagen

Håkon Loe Johansen

Trond Sandvik

Marte Reenaas 

Tor Ulsund,

Arrang.ansvarlig

Heiki Haugland,

Oppmann

Stein Øvstedal, 

Oppmann

Georg Hernes,

Trenerforum

Roger Midtstraum, 

Web

2008 - 2009

Bård Sandberg

Annebeth Askevold

Frode Elden

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Sturla Vada

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Ståle Høyem

langdistanse 

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

Heiki Haugland

Oppmann

Georg Hernes, 

Trenerforum

Roger Midtstraum

Web

2009 - 2010

Kjell Erik Dahl-Andersen

Annebeth Askevold

Oddbjørn Bruland

Hilde Merete Bygland

Sturla Vada 

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Svein Ramstad

langdistanse

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

Heiki Haugland

Oppmann

Arnhild Skaanes

Trenerforum

Roger Midtstraum

Web

2010 - 2011

Kjell Erik Dahl-Andersen

Oddbjørn Bruland

Tor Taksgaard

Hilde Merete Bygland

Sturla Vada 

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

Arnhild Skaanes

Trenerforum

Roger Midtstraum

Web

2011 - 2012

Kjell Erik Dahl-Andersen

Oddbjørn Bruland

Tor Taksgaard

Hilde Merete Bygland

Lars Kristian Hagen

dugnadsansv

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

2012 - 2013

Oddbjørn Bruland

Arnhild Skaanes 

Lars Kristian Hagen

Christine Dahl

Jan Erik Foss 

Ole Thonstad,

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

2013 - 2014

Oddbjørn Bruland

Arnhild Skaanes 

Morten Bostad 

Tor Taksgård

 Jon Ove Kulsetås

Ole Thonstad,

Sportslig leder sr

Geir Bjarte Gravdal

materialforvalter

2014 - 2015

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad 

Tor Taksgård

 Jon Ove Kulsetås

Ellen Ådnanes 

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2015 - 2016

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad 

Tor Taksgård

 Jon Ove Kulsetås

Ellen Weidemann

Ellen Ådnanes 

Stian Svardal

Ole Thonstad

Sportslig leder sr

2016 - 2017

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad

Sr Sportlig ansvarlig

Tor Taksgård

ArrAnsv/Sponsor

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor

Ellen Weidemann

Ansv Medlemsreg

Stian Svardal 

Sport Yngres

Pernille Brodtkorb 

Ans Sosialt 

Gøril Flatberg

Sport Yngres

Ole Thonstad 

Sportslig leder sr

2017 - 2018

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Tore Sand  

Sport Yngres

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Stian Svardal

ArrAnsv/Sports Y

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt  

Gøril Flatberg

Medlemsreg

Ole Thonstad 

Sportslig leder sr

2018 - 2019

Oddbjørn Bruland / Cathrine Bryøen

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Tore Sand  

Sport Yngres

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Y

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt  

Gøril Flatberg

Medlemsreg

Ole Thonstad 

Sportslig leder sr

2019 - 2020

Oddbjørn Bruland

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Pernille Brodtkorb

Ans Sosialt  

Stian Svardal

Sports Yngres/Junior

Erlend Ulstad

Jens Storli

Gøril Flatberg

Medlemsreg

Ole Thonstad 

Sportslig leder sr

2021 - 2022

Erlend Ulstad

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Audi Førde

Sosialt/Arrangem

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Stian Svardal

Arrangement / Sports Junior

Ragnar Eggen

Rekruttering / sosiale medier

Jens Storli

Gøril Flatberg

Medlemsreg

2022 - 2023

Erlend Ulstad

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Stian Svardal

Arrangement / Sports Junior

Ragnar Eggen

Rekruttering / sosiale medier

Jens Storli

Wenche Moe Thorstensen

Medlemsregister

Per Magnus Haram

Katy Grøtte Stene


2023-24

Erlend Ulstad

Morten Bostad 

Sr ansvar/Sponsor 

Jon Ove Kulsetås 

Øk/Sponsor 

Ole Anders Hindberg

Sponsor/Sports Yngres

Kenneth Tanem

Arrangement

Ragnar Eggen

Rekruttering / sosiale medier

Wenche Moe Thorstensen

Medlemsregister

Per Magnus Haram

Jr ansvar/sponsor

Katy Grøtte Stene

Sosialt/ sport yngres