Meld deg inn i Strindheim Ski

Informasjon ved registrering

Som i dei aller fleste frivillige lag er vi avhengige av medlemmer og foreldre sin innsats. Både for å få det daglege til å rulle og gå og for å skaffe oss inntekter til drift.

Strindheim IL Ski arrangerer fleire klubbrenn og to større skirenn gjennom vinteren. Vi samarbeider også med andre klubbar for å arrangere større mesterskap. Dette er nødvendig skal utøverane våre ha eit tilbud om vere med på renn og konkurrere på ski.

Som foreldre i ein ski klubb må du forvente å måtte delta på eit eller fleire slike arrangement og å vere med å skape eit godt sosial miljø for utøverane og foreldre tilknytt gruppa.

Strindheim ski arrangerer kvart år finalen Toppidrettsveka i Trondheim. Arrangementet er rulleskirenn for damer/herrar i tillegg til det store breiddearrangementet Kvilhaugen Opp. Alle foreldre og utøvarar må rekne med å stille opp for å dekke arbeidsoppgåvene i arrangementet.

Den viktigaste rolla er likevel treneren og vi oppmoder alle til å bidra som trenere eller hjelpetrenere. Vi tilbyr treningskurs til dei som vil ta dette.

Merk at ein er registrert som medlem inntil ein aktivt meldar seg ut. Dersom ein ikkje lenger ønsker å vere medlem, ta kontakt på eposten registrert under «kontaktinformasjon» eller gi beskjed til gruppe ansvarlig som vil melde deg ut/slette deg fra Spond og gruppe tilhørighet.

Strindheim Ski er underlagt hovedlaget Strindheim IL, noe som gjør at man også må registreres som medlem til hovedlaget ved inmelding: http://strindheimil.no/kontingent-og-aktivitetsavgift/


LINK til inmelding: https://club.spond.com/landing/signup/strindheimil