AKTIVITETsavgift

AKTIVITETsavgift

Satser for treningsavgift i skisesongen 2020-2021:

  • 8 år og yngre ( - 2013): 800,-

  • 9 -10 år (2011 - 2012): 1200,-

  • 11 – 12 år (2009 - 2010): 1600,-

  • 13 – 14 år (2007 - 2008): 2000,-

  • 15 – 16 år (2005 - 2006): 2500,-

  • Juniorer: 3000,-

  • Seniorer: 3500,-

Med bakgrunn i skigruppas økonomiske situasjon ble det fra sesongen 2014/2015 innført en engangsavgift på kr 7500,- for alle nye medlemmer av juniorgruppa og seniorgruppa. Denne engangsavgiften sammen med treningsavgiften skal være betalt før medlemskapet er gyldig.

Trenere og styremedlemmer får ett barn gratis. Har disse flere barn som utøvere i Strindheim Ski, gjelder gratis for eldste barn. For alle medlemmer, også for barn til trenere og styremedlemmer, er det halv pris for yngre søsken.


Strindheim Ski er underlagt hovedlaget Strindheim IL, for å bli deltager må man også være medlem av Strindheim IL : http://strindheimil.no/kontingent-og-aktivitetsavgift/