Om Strindheim Ski

Om Strindheim Ski

Skiavdelingen i Strindheim IL i Trondheim er en ledende langrennsklubb med både toppløpere og stor breddeaktivitet. Vi legger vekt på stor rekruttering, godt miljø, prestasjon ut fra utøverens forutsetninger, og å arrangere gode renn.

Strindamarka er preferert treningsområde i barmarksperioden, og vi bruker Granåsen skiarena i vintersesongen.

Skiavdelingen ønsker å kunne gi attraktive tilbud til klubbens medlemmer, herunder dyktige trenere og gunstige innkjøpsordninger.

Strindheim Ski er en avdeling i Strindheim IL og skal i alle sammenhenger bygge på hovedlagets 4 grunnleggende verdier “Fellesskap – Glede -Utvikling – Ansvar”.


Treningsfilosofi

Strindheim Ski er en avdeling i Strindheim IL og skal i alle sammenhenger bygge på hovedlagets 4 grunnleggende verdier “Fellesskap – Glede – Utvikling – Ansvar”

For de yngste treningsgruppene er treningene i stor grad basert på skileik. Vi ønsker å ha mange unger med lengst mulig, og prøver derfor å legge opp treningene slik at alle kan få utfordringer på sitt nivå. Trenerne oppfordrer ungene til å møte på de organiserte treningene, om dette ikke kolliderer med andre aktiviteter. Ungene er i en alder som er ideell for å prøve andre idretter. Trenerne oppfordrer derfor til allsidig idrettsaktivitet og daglig fysisk aktivitet.

Sportslig målsetting

  • Følge moderne treningsprinsipper og metoder. Ha fokus på helse og kosthold.
  • Sikre kvalitet i treningsopplegget med individuell oppfølging fra 14-15 års alderen.
  • Ha godt kvalifiserte trenere som drar nytte av kompetansen i nærmiljøet (OLT-Trondheim og NTNU).ÅRSMELDINGER