Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 2019

Dato: onsdag 16:oktober, kl 19:00

Sted: Kvilhaugen Gård


Agenda

1. Godkjenning av innkalling

2. Velge møteleder.

3. Velge protokollfører.

4. Godkjenne evt. fullmakter og saksliste.

5. Årsmelding 2018/2019

6. Regnskap 2018

7. Vedta treningsavgifter 2019-2020

8. Sesongen 2019-2020

9. Budsjett

10. Valg

    • Velge leder for ett år
    • Velge styremedlemmer
    • Velge valgkomite

11. Evt innmeldte saker


Årsmelding og øvrige dokumenter ettersendes eller deles ut på møtet.

Eventuelle andre saker en ønsker behandlet av årsmøtet, må meldes inn til Styret på strindheimski@live.no

Frist søndag 13.oktober.


Kvilhaugen Gård har gått inn som ny sammarbeidspartner til Strindheim IL Ski.

Som en del av samarbeidet vil det den første onsdag hver måned være «Ski middag» på Kvilhaugen.

Fast pris: kr 150,- pr pers. :-) :-)

Som en forsmak er det Ski-middag onsdag 16.okt. fra kl 18:00 - 19:00.


Håper mange kan stille, både på årsmøte og middag!

Mvh Styret