Årsmøte

Innkalling til Årsmøte 2020

Dato: onsdag 09:desember, kl 20:00

Sted: Digitalt


Agenda

1. Godkjenning av innkalling

2. Velge møteleder.

3. Velge protokollfører.

4. Godkjenne evt. fullmakter og saksliste.

5. Årsmelding 2019/2020

6. Regnskap 2020

7. Vedta treningsavgifter 2020-2021

8. Sesongen 2020-2021

9. Budsjett

10. Valg

    • Velge leder

    • Velge styremedlemmer

    • Velge valgkomite

11. Evt innmeldte saker


Mvh Styret


Link til møteprotokoll/referat