Strindmarka Næranlegg

Nytt anlegg for skitrening i Steintrøa

Det er planlagt en ny arena for alle som liker snø og ski på vår side av byen - Strindamarka Næranlegg. Strindheim Ski er en av 7 klubber som er med i Anleggsutvalget for dette.


Under er linker til Anleggsutvalgets presentasjon av anlegget, og hvorfor dette er et veldig gunstig og viktig tiltak for byen. 

Anleggsutvalgets presentasjon




Høringsbrev til medlemmer

Det er høringsfrist 15.1.24, og alle interesserte oppfordres til å sende inn sin egen uttalelse til kommunens saksbehandling. Her er link til saksdokumentene: Strindmarka næranlegg, detaljregulering, r20190030 - Trondheim kommune 


Anlegget planlegges midt mellom Lohove og Bekken, på areal som i hovedsak er tidligere jordbruksland. Det skal bli en skileik etter modell av den ved Gråkallen i skråningen, et flatt stadionområde velegnet for trening for barn og unge, og et arenabygg med forskjellige funksjoner. 

Adkomst vil primært bli via ny løype fra Lohove, men det vil også anlegges en mindre parkeringsplass i Steintrøa og en ny tilførselsvei i åkerkanten.  

Prosessen har pågått i over 10 år, og man jobber nå med et konkret forslag. Samarbeidsplattform Sentrum-høyre var i ferd med å stoppe anlegget, men vi har likevel fått opprinnelige planer ut på høring. Et politisk flertall kom med en alternativ plassering av anlegget. Dette mener vi er et svært dårlig alternativ og ikke praktisk gjennomførbart.


Vi mener opprinnelige planer, som nå er på høring, er et svært godt anlegg som dekker våre behov samtidig som vi tar hensyn til natur og andre interesser i området.

Vi oppfordrer alle venner av ski og friluftsliv til å spille inn sin velvilje til dette prosjektet!