Ofte stilte spørsmål

Hvor og når er treninger?

Vi trener i Granåsen skistadion når det er snø, vanligvis fra desember til tidlig april. Treninger kan foregå andre steder, men det blir alltid varslet. Barmarkstreninger har utgangspunkt på Lohove.

Trening foregår i følgende grupper: 8 år og yngre, 9-10 år, 11-12 år, 13-14 år, 15-16 år og junior/senior. Gruppene er definert ut fra hvilket år barnet fyller siste år i vintersesongen, med andre ord er 1. og 2.-klassinger i «8 år og yngre», 3-4.klassinger i «9-10 år» osv.

Hvordan får jeg beskjed om hva som foregår?

Vi bruker Spond for varsler, generell informasjon, treningspåmelding og komminikasjon internt i de aldersbestemte treningsgruppene. Spond kan lastes ned som app. Hjemmesiden inneholder det aller meste av nyttig informasjon som ikke er «dagfersk». Vi har også en aktiv Facebook-side og Instagram-konto for Strindheim Ski (offentlig synlig innhold; markedsføring, bilder/videoer, arrangementer med mer) og i tillegg en egen Facebook-gruppe for medlemmer og foreldre, dette er gunstig for generell informasjons-utveksling, bruktsalg og bilder. Når du har meldt inn barnet i spond, meld deg gjerne inn i Facebook-medlemsgruppen.

Når begynner barn vanligvis på trening?

Vi har mange medlemmer som går i barnehage, men flertallet starter mens de går i 1. klasse - en hel del melder seg også inn senere. Den yngste gruppen deler opp treningene så barna får trene sammen med barn med ferdigheter på samme nivå.

Hva må barnet mitt ha med?

Ski, staver og drikkeflaske/drikkebelte. De fleste bruker vanlige ute-treningsklær for å gå på ski, man kan eventuelt ta med ekstra klær om det er kaldt. For barmarkstrening er det joggesko og noen ganger staver (beskjed om dette kommer på Spond).

Bør barnet ha gode forkunnskaper på ski?

Barnet bør kunne gå vanlig diagonalgang og ha prøvd et minimum av å renne ned bakker, men ellers er det ingen krav til forkunnskaper. Alle får prøve seg på eget nivå og vi deler noen ganger opp gruppene etter ferdigheter.

Bør vi som foreldre være til stede på treningene?

Mange foreldre er med de minste barna på de første treningene, og enda flere er i Granåsen på egne ski mens barna trener, dette er opp til hver enkelt å finne ut av. Vi har som alle klubber et begrenset antall trenere til stede, og det er gunstig at barna får oppfølging fra foreldrene som passer for deres nivå og trygghet.

Stilles det krav til foreldredeltagelse på dugnader og lignende?

Strindheim Ski er drevet av foreldre, og vi har ønske om å involvere de aller fleste i løpet av året – men det er sjelden store eller langvarige dugnader, det kan være nok å være med på å arrangere klubbrenn på en trening. Den første sesongen forventes det lite av foreldre, senere kan man gjerne være med som vakt på et idrettsarrangement eller lignende.

Hvordan foregår skirenn?

Strindheim Ski har 3-4 klubbrenn per sesong, disse foregår i stedet for treninger og blir varslet i god tid, de er også lagt opp veldig barnevennlig.

Andre skirenn arrangeres av klubbene i Sør-Trøndelag Skikrets på rundgang, og terminliste finnes her https://www.skiforbundet.no/sor-trondelag/langrenn/terminliste-langrenn-sor-tr/ . For å melde på må man ha brukerkonto på MinIdrett, dette er enkelt.

De er i helgene og noen ganger på kvelden midt i uka. Noen renn egner seg bedre enn andre for de yngste barna – man kan se at det ikke er mulig for 8 år og yngre å melde seg på for alle. I spond kommer trenerne til å kalle inn til enkelte renn som passer i tid og alder for forskjellige grupper, og/eller man vil informere om hvilke renn som er velegnet i skikretsen. Man kan selvsagt styre dette helt selv og også melde på til renn i andre skikretser.

Skirenn har vanligvis en liten påmeldingsavgift, 100-150 kroner per deltager. Denne dekkes av klubben og man kan vanligvis krysse av for dette.

Bør vi delta på skirenn den første vinteren?

Det er lav terskel for å delta på skirenn for de yngste klassene, og alle får premier. 2-4 skirenn den første sesongen er det greit å være med på, men det er også helt fint om man bare blir med på klubbrenn. En anbefaling for litt eldre årskull er å ikke delta på renn mer enn i snitt annenhver helg.

Hva koster det å trene i Strindheim Ski?

Aktivitetsavgift finner dere her: https://www.strindheimski.no/medlem/aktivitetsavgift.

Man kan prøve 2-3 treninger før man melder seg inn i Strindheim Ski.

Bør vi kjøpe klubb-klær?

De fleste av de minste barna har ikke klubb-klær, men trener i det de har av vinter/treningsklær. Alle får klubb-lue hver sesong, og det er praktisk at alle har på lua når man er på trening, helst med navn så trenerne kan lære seg navnene på barna. Det blir mulighet for å kjøpe klubb-klær etter hvert, og det er også et aktivt bruktmarked for det.

Hva gjør klubben når det ikke er snø?

Fra første tirsdag etter høstferien starter barmarkstrening, dette skjer vanligvis fra parkeringsplassen på Lohove, rett ved snuplassen for busser. Dette er mest aktiv lek og moro, stafetter og lignende for de yngste årsklassene opp til 10 år.

For eldre årskull har vi også rulleskitrening. 11-12 åringene får introduksjon i rulleski på trygge områder som er stengt for trafikk- vanligvis på stadion og rulleskiløypene i Granåsen. Fra og med 13 år utgjør rulleski et fast innslag i barmarkstreningen.