Styreledere siden 1976

1976-81 Johann Dahl 1998-01 Kari Uglem
1981-84 John Kulsetås 2001-04 Stein Gunnar Nilsen
1984-86 Rolf Rønning 2004-06 Jan M. Øverli
1986-87 John Kulsetås 2006-07 Tor Northug
1987-88 Sverre Steen 2007-09 Bård Sandberg
1988-90 Harald Brinchmann 2009-12 Kjell Erik Dahl-Andersen
1990-96 Sigmund Jenssen 2012-19 Oddbjørn Bruland
1996-98 Kjell Sirnes 2019- Cathrine Bryøen

Styresammensetning siden 2004

2004-2005 2005-2006 2006-2007 2007-2008
Jan M. Øverli Jan M. Øverli Tor Northug Bård Sandberg
Tor Northug,
Nestleder
Tor Northug,
Nestleder
Heiki Haugland,
Oppmann
Trond Einar Elden
Torunn Askim,
Styremedlem
Heiki Haugland,
Oppmann
Håkon Loe Johansen,
sportslig leder
Lars Kristian Hagen
Frank Brevik,
Styremedlem
Hjørdis Krogh,
Styremedlem
Hjørdis Krogh,
Styremedlem
Håkon Loe Johansen
Anne Lise Kastnes,
Styremedlem
Per Ø. Nylander,
Styremedlem
Trond Sandvik Trond Sandvik
Per Ø. Nylander,
Styremedlem
Tor Ulsund,
Oppmann
Tor Aam Marte Reenaas
Frode Haugen,
Oppmann
Stein Øvstedal,
Oppmann
Idar Dahl,
Administrativ leder
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Tor Ulsund,
Oppmann
Sveinung Løset,
Sportslig leder
Tor Ulsund,
Arrangementansvarlig
Stein Øvstedal,
Oppmann
Idar Dahl,
Administrativ leder
Heiki Haugland,
Oppmann
Sveinung Løset,
Sportslig leder
Stein Øvstedal,
Oppmann
Idar Dahl,
Administrativ leder
Georg Hernes,
Trenerforum
    Roger Midtstraum,
Web
   
2008-2009 2009-2010 2010-2011 2011-2012
Bård Sandberg Kjell Erik Dahl-Andersen Kjell Erik Dahl-Andersen Kjell Erik Dahl-Andersen
Annebeth Askevold Annebeth Askevold Oddbjørn Bruland Oddbjørn Bruland
Frode Elden Oddbjørn Bruland Tor Taksgaard Tor Taksgaard
Lars Kristian Hagen Hilde Merete Bygland Hilde Merete Bygland Hilde Merete Bygland
Sturla Vada Sturla Vada Sturla Vada Arnhild Skånes
Lars Kristian Hagen,
dugnadsansv
Lars Kristian Hagen,
dugnadsansv
Lars Kristian Hagen,
dugnadsansv
Lars Kristian Hagen,
dugnadsansv
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ståle Høyem,
langdistanse
Svein Ramstad,
langdistanse
Geir Bjarte Gravdal,
materialforvalter
Geir Bjarte Gravdal,
materialforvalter
Geir Bjarte Gravdal,
materialforvalter
Geir Bjarte Gravdal,
materialforvalter
Arnhild Skaanes,
Trenerforum
 
Heiki Haugland,
Oppmann
Heiki Haugland,
Oppmann
Roger Midtstraum,
Web
 
Georg Hernes,
Trenerforum
Arnhild Skaanes,
Trenerforum
Roger Midtstraum,
Web
Roger Midtstraum,
Web
2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016
Oddbjørn Bruland Oddbjørn Bruland Oddbjørn Bruland Oddbjørn Bruland
Arnhild Skånes Arnhild Skånes Morten Bostad Morten Bostad
Lars Kristian Hagen Morten Bostad Tor Taksgård Tor Taksgård
Christine Dahl Tor Taksgård Jon Ove Kulsetås Jon Ove Kulsetås
Jan Erik Foss Jon Ove Kulsetås Ellen Ådnanes Ellen Weidemann
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
 Ole Thonstad,
Sportslig leder
Ellen Ådnanes
 Geir Bjarte Gravdal,
materialforvalter
 Geir Bjarte Gravdal,
materialforvalter
Stian Svardal
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
2016-2017  2017-2018 2018-2019
Oddbjørn Bruland  Oddbjørn Bruland Oddbjørn Bruland /
Cathrine Bryøen
Morten Bostad
Sr ansvar/Sponsor
Morten Bostad
Sr ansvar/Sponsor
Morten Bostad
Sr ansvar/Sponsor
Tor Taksgård
ArrAnsv/Sponsor
Tore Sand
Sport Yngres
Tore Sand
Sport Yngres
Jon Ove Kulsetås
Øk/Sponsor
Jon Ove Kulsetås
Øk/Sponsor
Jon Ove Kulsetås
Øk/Sponsor
Ellen Weidemann
Ansv Medlemsreg
Audi Førde
Sosialt/Arrangem
Audi Førde
Sosialt/Arrangem
Stian Svardal
Sport Yngres
Stian Svardal
ArrAnsv/Sports Y
Ole Anders Hindberg
Pernille Brodtkorp
Ans Sosialt
Pernille Brodtkorp
Ans Sosialt
Pernille Brodtkorp
Ans Sosialt
Gøril Flatberg
Sport Yngres
Gøril Flatberg
Medlemsreg
Gøril Flatberg
Medlemsreg
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr
Ole Thonstad,
Sportslig leder sr