Kontaktinformasjon
Leder: Cathrine Bryøen
E-post: cathrinebryoen@gmail.com
Telefon: 90260140

Faktura mottak:
StrindheimSki@live.no

Postadresse:
Strindheim IL, Skiavdelingen
Postboks 1406
7444 Trondheim

Bankkonto:
4200 24 23000 i SpareBank 1 SMN – kun KID betaling
4202 01 12063 i SpareBank 1 SMN – for vanleg innbetaling

Foretaksnr:
NO 974 406 993 MVA