INVITASJON
til deres skiklubb: 

Bli med på en nasjonal holdningsskapende dugnad for å spre budskapet til alle skismørere og skiløpere i klubber og på renn – landet rundt: 

Vi oppfordrer alle til å benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn, på treninger og på tur – spesielt i årsklasser til og med 16 år.

Derfor inviteres deres skiklubb, og alle andre skiklubber i hele landet, til å bli med i en nystartet allianse av ”Tøffest uten fluor”.

Mange klubber har blitt med:

Her oppfordrer vi klubben til å synliggjøre og gjennomføre fluorfri smøretiltak gjennom praktisk informasjonsarbeid, smøretips og planlegging av renn o.l.

Bakgrunnen for dette tiltaket er kunnskap vi nå sitter inne med om risiko for helse- og miljøskader knyttet til bruk av fluor i skismøring. Mer om dette kan leses bl.a. her

 Slik blir dere med:

Bli med i brukergruppe på Facebook

For ytterligere spørsmål benytt vårt kontaktskjema eller e-post: th@thundere.no 

Hva er Tøffest uten fluor?

Kampanjen Tøffest uten fluor ble realitet i januar 2017. Initiativtakere fra Holmen IF Langrenn og Asker Skiklubb  etablerte kampanjen da det ble kjent at en tidligere mor, trener og skismører i Asker døde av kreft, der årsaken til kreften skal ha vært høy konsentrasjon av fluordannelser i kroppen. Saken ble først beskrevet i Budstikka.
Kampanjen er et resultat av frivillig arbeid, tuftet på de verdiene vi kjenner igjen i våre klubber, i svært mange andre klubber her i landet – og ikke minst slik vi tolker Skipolitisk dokument 2016 -2020:
  • All skiaktivitet skal bygge på grunnverdier som glede, felleskap, helse og ærlighet
Kampanjen har blitt drevet på Facebook, gjennom å dele informasjon og nyheter knyttet til helseskadelig bruk av fluor i langrennssporten.

Saken kom opp på Norges Skiforbunds Vårmøte i juni og Høstmøte i oktober. Resultatet er et foreløpig betinget forbud mot fluor som trer i kraft når en har kontrollmetoder som kan identifisere fluor på skiene før rennstart:
  • Langrennskomiteen i Norges Skiforbund innfører et fluorforbud i klassene til og med 16 år, men først når det finnes sikre kontrollmetoder som kan identifisere fluor under skiene før start i skirenn.
  • Metoder for kontroll finnes ikke per dags dato, men flere arbeider for å få dette på plass.
  • Frem til dette forbudet trer i kraft oppfordres alle skikretser og klubber til å benytte glidprodukter uten fluor – i alle skirenn – spesielt i årsklasser til og med 16 år. Når sikre kontrollmetoder er på plass, skal forbudet gjelde fra 14 dager etter at alle kretser og klubber har mottatt informasjon fra NSF om at forbudet inntreffer.
  • For å begrense helse- og miljøskade ved bruk av fluor vil Langrennskomiteen i Norges Skiforbundet oppfordre alle til å påse at vedtatte smørevettregler og regler for avfallshåndtering blir fulgt
Copyright © 2017 Tøffest uten fluor, All rights reserved. 
Du får denne e-posten fra "Tøffest uten fluor" ut fra kontaktinformasjon vi har om rennarrangører i Norge 

Our mailing address is: 

Tøffest uten fluor

Tverråsen 47

Asker, 1397 Nesøya

Norway


Add us to your address bookWant to change how you receive these emails?
You can update your preferences or unsubscribe from this list. 

Email Marketing Powered by MailChimpKommentarer

Vi oppfordrer alle til å benytte glidsmøring uten fluor — Ingen kommentarer

Legg inn en kommentar

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide
Hopp til verktøylinje